Vacatures bestuur

De stichting Kunst in de Vallei heeft als doel het bevorderen van kunstbeoefening en kunstbeleving. Als bestuurslid help je mee met het besturen van de stichting en krijg je een aantal taken te vervullen bij de organisatie van het evenement zoals de aansturing van vrijwilligers en fondsenwervingNaast deze activiteiten is er ook een verdeling van de functies penningmeester, secretaris en voorzitter. 

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij een actieve en meewerkende houding hebben voor de activiteiten van de stichting. Overige voorwaarden bestaan uit: bekendheid en affiniteit met kunst, ervaring met het organiseren van evenementen, communicatief vaardig zijn en overstijgend kunnen denken. 

De plek van de bestuursvergaderingen wordt in onderling overleg bepaald.  

Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur (op basis van leeftijd, persoonlijkheid, man/vrouw verhouding) .  

Interesse? 

Stuur een mail naar Geralda van Ginkel (interim-voorzitter): geralda@kunstindevallei.nl

De profielschets voor een bestuurslid vindt je hier 

 

Samenstelling bestuur:

 

  • Geralda van Ginkel, interim voorzitter
  • Kevin van Laar, penningmeester
  • Guido van Zwam, algemeen bestuurlid
  • Sarah van Veldhuizen, secretariaat
  • vacant