Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website, eigendom van stichting Kunst in de Vallei, zijn de makers zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te checken, ligt bij de gebruiker. Stichting Kunst in de Vallei aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van stichting Kunst in de Vallei.

Stichting Kunst in de Vallei
Op den Berg 53a
6711 CS Ede
info@kunstindevallei.nl

KvK nr: 61783684

Vormgeving en (technische) realisatie
: “de Vaart erin” — internetbureau voor webdesign & communicatie op internet